Το online εκπαιδευτικό σεμινάριο για νέους συμβολαιογράφους ξεκινάει σε