Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης μας για το myData και την ενσωμάτωσή του στο B-symbolaio IV ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ διευκρινίζουμε τα παρακάτω.

Η επικοινωνία και αποστολή δεδομένων στο MyData αποτελεί λειτουργία που παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ προς τους Συμβολαιογράφους αρκεί να  διαθέτουν το module ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ με ενεργό Συμβόλαιο Συντήρησης.

Σημειώνεται ότι η νέα έκδοση του  module ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ  διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία προς τον Συμβολαιογράφο ή τον Λογιστή συνεργάτη του για:

  • την αυτόματη δημιουργία παραστατικών από τα Συμβόλαια του Συμβολαιογράφου. Η δημιουργία γίνεται είτε για ένα Συμβόλαιο είτε μαζικά.
  • την αναλυτική προβολή και διαχείριση εγγραφής MyData. Ποια παραστατικά έχουν σταλεί, ποια περιμένουν στη σειρά κλπ.
  • την άντληση παραστατικών από το MyData
  • την μαζική ή μεμονωμένη αποστολή παραστατικών στο myData
  • τον χαρακτηρισμό παραστατικών
  • την αυτόματη συσχέτιση εξόδων του MyData με εγγραφές του συμβολαιογράφου

Σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή εσόδων – εξόδων που επικοινωνεί με το MyData, το B-symbolaio IV Έσοδα-Έξοδα είναι εξειδικευμένο για τους συμβολαιογράφους με αυτοματοποιήσεις που απλοποιούν σε πολύ μεγάλο  βαθμό την όλη διαδικασία και που δεν συναντώνται σε καμία άλλη εφαρμογή.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τα Έσοδα-Έξοδα και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω λειτουργίες, επικοινωνήστε με τις πωλήσεις στο 210-3422290.