Το νέο σύστημα είναι εξειδικευμένο για Συμβολαιογράφους

Το νέο υποσύστημα επικοινωνίας με το MyData εγκαθίσταται μόνο στην έκδοση B-symbolaio IV και όχι σε παλαιότερες εκδόσεις.

Χαρακτηριστικά του νέου υποσυστήματος b-esoda του b-symbolaio

Η νέα επέκταση του module Έσοδα – Έξοδα B-symbolaio IV (για συντομία b–esoda), δημιουργήθηκε έτσι ώστε να αυτοματοποιεί την διαδικασία δημιουργίας και αποστολής / παραλαβής παραστατικών προς και από το MyData καθώς και διαχείρισης των (χαρακτηρισμοί παραστατικών εσόδων- εξόδων MyData, ενημερώσεις τοπικού βιβλίου Εσόδων – Εξόδων κλπ.)

Σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή εσόδων – εξόδων, το b-esoda έχει σχεδιασθεί για τις ανάγκες των συμβολαιογράφων και είναι απόλυτα εξειδικευμένο για αυτούς. Διαθέτει αυτόματες λειτουργίες που απλοποιούν την όλη διαδικασία και που δεν συναντώνται σε καμία άλλη λογιστική εφαρμογή, διότι:

 • Χρησιμοποιεί την καρτέλα συμβολαίου του B-symbolaio και τις πληροφορίες που αυτή διαθέτει (π.χ. καθαρά δικαιώματα συμβολαιογράφου) έτσι ώστε να δημιουργεί αυτόματα:

  είτε παραστατικό ΤΠΥ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) με τις προδιαγραφές που θέτει το  Mydata για τις περιπτώσεις που ο Συμβαλλόμενος είναι  Νομικό Πρόσωπο ή Επιτηδευματίας.

  είτε Κίνηση Συμβολαίου (ή ΑΠΥ) με τις προδιαγραφές του MyData για τις περιπτώσεις Ιδιωτών.

 • Η παραπάνω αυτόματη δημιουργία παραστατικού ΤΠΥ ή Κίνησης Συμβολαίου γίνεται είτε για ένα Συμβόλαιο  είτε ΜΑΖΙΚΑ στο τέλος του μήνα για όλα τα συμβόλαια που έχετε οριστικοποιήσει. Αντλεί πεδία από τις συμβολαιογραφικές πράξεις του B-symbolaio IV και τις καρτέλες των αντίστοιχών Συμβολαίων έτσι ώστε τα δικαιώματα Συμβολαιογράφου, το  αναλογικό χαρτόσημο, ποσό Συλλόγου για τραπεζικά κ κρατικά κλπ. Με ένα κλικ θα έχετε αυτόματα όλες τις Κινήσεις Συμβολαίων στο τέλος του μήνα με ενημέρωση τόσο του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων όσο και  του MyData, χωρίς να αγχώνεστε εσείς και ο λογιστής σας.
 • Υποστηρίζονται όλα τα παραστατικά εσόδων – εξόδων του myData που είναι συμβατά με την εργασία του συμβολαιογράφου.

Από εκεί και πέρα η νέα επέκταση του b-esoda υποστηρίζει:

 • την αναλυτική προβολή και διαχείριση εγγραφής MyData. Ποια παραστατικά έχουν σταλεί, ποια περιμένουν στη σειρά κλπ.
 • την άντληση παραστατικών εξόδων από το MyData
 • την μαζική ή μεμονωμένη αποστολή παραστατικών στο myData
 • τον χαρακτηρισμό παραστατικών
 • την αυτόματη συσχέτιση εξόδων του MyData με εγγραφές του συμβολαιογράφου και χαρακτηρισμού τους.

Ο συμβολαιογράφος ανά πάσα στιγμή έχει την πλήρη εικόνα αυτών που έχει στείλει στο MyData, τι εκκρεμεί, ποια η εικόνα των βιβλίων του, το ΦΠΑ κλπ.

Ταυτόχρονα μπορεί να εξάγει σε excel τα παραστατικά που έχει εκδώσει έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο λογιστής του στις εργασίες του, στο λογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί.

Για το λογιστή – συνεργάτη: Πέρα από την αποστολή εσόδων, το b-esoda δίνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες (κατηγορίες παραστατικού, χαρακτηρισμοί Ε3, ΦΠΑ) που χρησιμοποιούνται από το MyData έτσι ώστε να έχει όλη την πληροφόρηση. Ο λογιστής – συνεργάτης θα βρει έναν πολύ χρήσιμο βοηθό στα νέα του καθήκοντα που δημιουργούνται από τις νέες απαιτήσεις του MyData.

Κόστος του νέου συστήματος

Το νέο σύστημα b-esoda διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε όσους διαθέτουν το module Έσοδα – Έξοδα και έχουν ενεργό Συμβόλαιο Συντήρησης.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε το module Έσοδα-Έξοδα το κόστος ανέρχεται σε 150€ πλέον Φ.Π.Α. Eπικοινωνήστε με τις πωλήσεις στο 210-3422290.