Παρακολουθήστε τα videos από το εκπαιδευτικό σεμινάριο με σκοπό την παρουσίαση των νέων εκδόσεων των προγραμμάτων B-symbolaio IV, B-maps IV, B-foros IV, που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.

Για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν από τον υπολογιστή τους, θα πρέπει να διαθέτουν ηχεία ή ακουστικά συνδεδεμένα με το PC τους.

Εισαγωγή, Παρουσίαση B-symbolaio IV

B-symbolaio IV

Δηλώσεις

Εσοδα-Εξοδα

Ενέργειες & Ημερολόγιο

Παρουσίαση B-maps IV

B-maps IV αναζητήσεις , Φύλλα υπολογισμού ΑΠΑΑ

B-maps IV Φύλλα υπολογισμού Μικτό, ΑΑ-γης